Skip to main content
Til toppen
Anda-Olsen: Tidkrevende, manuelle prosesser ble helautomatisert

Anda-Olsen: Tidkrevende, manuelle prosesser ble helautomatisert

Anda-Olsen etablerte seg i 1958 som et lokalt handelsselskap, og har siden den tid utviklet seg til å bli et verdensomspennende produksjons- og utviklingsselskap.


Lenge ble det meste av innkjøp hos Anda-Olsen gjort manuelt og informasjonen ble delt over mail eller telefon. Dette manuelle arbeidet var både tids- og ressurskrevende. I tillegg var kundenes bestillingsprosesser tungvinte, og informasjonssidene trengte en oppdatering. Anda-Olsen hadde derfor et stort behov for en nettløsning som ville automatisere og forenkle både arbeidet og kundeopplevelsen. 

Hvorfor Gurusoft?

“Integrasjonen med vårt ERP-system var en av faktorene som fikk oss til å inngå samarbeid med Gurusoft” - Jan Ove Fiksdal, 

Prosjektet:

  • B2B-handel

  • Innkjøp tett integrert med Visma prosjektregister

Samarbeidet har etter flere strategiske grep ført til en ny nettbutikk som har forenklet innkjøpsprosessen og effektivisert manuelle, tidkrevende prosesser hos Anda-Olsen. Gjennom tilknytningen mellom ordre og prosjekt har det blitt mulig for kunden å gjøre flere innkjøp til samme prosjekt, samtidig som behovet for prislister har falt. Den digitaliserte prosessen gir kunden god oversikt over alle sider av et prosjekt, så netthandelsdelen har blitt en betydelig “selger” for Anda-Olsen. 

Den nye nettbutikken har gitt Anda-Olsen gode tilbakemeldinger fra kundene og bestillinger døgnet rundt. 

Se nettbutikken her: https://www.anda-olsen.no/

Lenker
Min side