Skip to main content
Til toppen

Få verdifull kontroll og oversikt!

Rapportløsning for
vann & avløp

Ledende programvare for datainnsamling og rapportering

 

Gurusoft Report er markedets mest brukervennlige og effektive system for datainnsamling, rapportering, dokumentasjon og analyse. Med vårt system automatiseres samtlige prosesser i forbindelse med datainnsamling, og bidrar til å gjøre rapporterings- og analysearbeidet både spennende og lønnsomt. Gurusoft Report gjør at du og din virksomhet utelukkende kan bruke tiden på det som gir resultater. Kontakt oss i dag for en prat om hvordan Gurusoft kan bidra til økt effektivitet og besparelser.

 

Hva får du i Gurusoft Report?

 

 

Automatisk rapportering
Vi tilbyr markedets mest fleksible måte å rapportere på.
Data HUB
Inneholder alle innsamlede data, også laboratoriedata (Lab2Report).
Tilgangskontroll
God løsning for roller og rettighetsstyring.
Automatisk logging
Sporing av alle verdier. Selv ved korrigering eller ny dataoverføring.
Automatiske beregninger
Genererer nye verdier basert på beregninger av innsamlede data.
Dashboard
Grafisk presentasjon av ønskede verdier.
Startsider
All informasjon lett tilgjengelig.
Varsling
Automatisk varsling ved overskridelser av definerte grenseverdier.
Sikkerhet
Norsk programvare og datalagring.
Brukervennlighet
Det mest brukervennlige verktøyet for dokumentasjon, analyse og rapportering av data.
Garantier, support og oppgraderinger
Slikt som forventes av virksomhetskritiske systemer.

KOSTRA OG MATS

Myndighetsrapportering

Gurusoft report dekker myndighetenes krav til rapportering innen kommunalteknisk sektor. Rapportering til fylkesmannen, tidligere KOSTRA, gjøres helautomatisk, og alle rapportdata fra vannanalyser til MATS (mattilsynet) gjøres også automatisk. Gurusoft vil alltid tilpasse sine løsninger slik at myndighetenes krav til rapportering innfris.

 

VARIGHETSKURVER

Dokumentasjon av hygieniske barrierer

Alle vannbehandlingsanlegg har krav om to uavhengige hygieniske barrierer. Med vår modul for varighetskurver vil man enkelt kunne dokumentere at de hygieniske barrierene er intakte. Særlig gjelder dette UV-aggregat, men kan også brukes for dokumentasjon fra filteranlegg.

 

OVERLØPSRAPPORTERING

Automatisk måling av overløpsvannets volum

Alle kommuner har krav om å rapportere sine overløp med minimum antall og tid. Dette rapporteres enkelt ved hjelp av Gurusoft, og bidrar til tids- og kostnadsbesparelser.

 

VANNTAPSANALYSE

Identifiser lekkasjer og ledningsbrudd

I dag regner vi i gjennomsnitt 33% lekkasjer i ledningsnettet. Målet er å få dette tallet til under 20%. Med Gurusofts vanntapsanalyse vil man enkelt kunne se hvor det oppstår lekkasjer, og hvor det er mest hensiktsmessig å arbeide for å redusere lekkasjene. IOT-løsninger med vannmålere i hver enkelt husstand vil gjøre denne rapporteringen enklere og bedre.

Hvorfor velge oss? 

  • Gurusoft har oppnådd status som markedsledende aktør innen rapporteringssystemer som følge av en enkel årsak – dyktige ansatte som virkelig brenner for faget.
  • Fra vårt kontor i Sandefjord jobber vi iherdig med å dele fagkunnskap med våre kunder, og arbeider kontinuerlig med å videreutvikle våre systemer for å kunne imøtekomme morgendagens krav til rapportering.
  • Vi er opptatt av at alle som investerer i våre systemer for datainnsamling, rapportering, dokumentasjon og analyse skal spare både tid og penger.
Lenker
Min side