Skip to main content
Til toppen

Suksess for våre kunder er suksess for oss

Bli kjent med
Gurusoft!


Gurusoft er et innovativt programvareselskap med godt over 400 kunder, omlag 40 ansatte og hovedkontor i Sandefjord. Vi leverer brukervennlige løsninger med fleksibilitet og skalerbarhet som få kan konkurrere med! Vi tror på nærhet mellom kunde og utvikler, og vi tar totalansvar for løsningene levert som norske skytjenester og norsk datalagring.

Med 20 års innovasjon og fartstid innenfor våre kjerneområder nettbutikk- og rapportløsninger har vi tatt en lederposisjonen i flere bransjer i Norge.

Vårt motto er mer ferdigvare og færre konsulenttimer. Det skal være enkelt å komme i gang med Gurusofts løsninger, og våre kunder utvikler seg med Gurusoft. Vi er utrolig stolte av å ha fornøyde kunder som har vært med oss på reisen i 20 år. Gurusoft er et lønnsomt vekstselskap med flere hundre kunder på våre løsninger. Vi tenker langsiktig - for oss har reisen nettopp startet, og vår drivkraft er å bli enda litt bedre i morgen enn i dag.

Gurusofts visjon og ledestjerne er at våre kunder skal kunne ta forretningsbeslutninger uten teknisk begrensninger. I en verden med stadig raskere endringer er nettopp evne og vilje til endringer det ultimate konkurransefortrinn. Vi er kjent for å snakke forretning fremfor teknologi med våre kunder, og det er nettopp dette som har vært fellesnevneren for samtlige suksesshistorier vi har vært med å bygge – nemlig en rask innledende samtale!

Ta en prat med en av våre rådgivere, og oppdag nye muligheter for digitalisering og økt konkurransekraft i din verdikjede.

 

Om Gurusoft

Guruer på vårt felt

Fagspesialister & digitalisering
= Gurusoft

Gurusoft er en kunnskapsbedrift som begeistrer kunder med krav til forretningsbeslutninger uten store tekniske begrensninger. Vi har siden 1998 jobbet, tenkt, mestret og latt oss begeistre over de uendelige mulighetene som ligger i vår egen norske programvare, og latt oss motivere av målet om å utvikle produkter og tjenester som skal være ledende innenfor de bransjene vi satser.Gurusoft har programvareløsninger som flytter kundenes eksisterende systemer ut i skyen og gir nye muligheter for konkurransekraft og samhandling i deres verdikjede. Men hva betyr egentlig dette?

 

 

Gode integrasjoner

 • Integrerer med bakenforliggende datasystemer i våre bransjer.
 • Synkroniserer data mellom Gurusofts programvare i skyen og bakenforliggende datasystemer som ERP- og scada-systemer.
 • Oppdaterer relevante data tilbake i bakenforliggende datasystemer.

 

Sikkert lagret — i skyen

 • Leser ut, oversetter og lagrer data i våre programvareløsninger i skyen.
 • Sørger for at data vedlikeholdes i kun ett system.
 • Ivaretar høy sikkerhet gjennom en moderne og lagdelt skyarkitektur med de garantier, support og oppgraderinger som forventes av virksomhetskritiske løsninger.

 

Brukervennlighet

 • Brukergrensesnitt tilpasset våre kunders administratorer og brukere.
 • Plattform som gir selvbetjening for sluttbrukerne — våre kunders kunder.
 • Tett samarbeid med våre kunder i utviklingen, som gir gode og intuitive løsninger.

Våre verdier

FORNØYDE KUNDER

Vi er utrolig heldig som får snakke med fantastiske kunder og mennesker om det som ofte er det viktigste de driver med (kjerneprosessene). Vi er ydmyke for kravet til viktigheten av vår rolle og kvaliteten i våre løsninger og leveranser. Gjennom dyp digitalisering og automatisering bidrar vi til å skape smarte og effektive virksomheter og verdikjeder. Gurusoft skal oppleves som en samarbeidspartner og mennesker som strekker oss langt for å levere, helst over forventet. 

Organisasjonen evne til å lære og hurtig omdanne læring til handling er det ultimate forretningsfortrinn.

Jack Welch

Legende i General Electric

Suksess for våre kunder

 • Vi skal leve av og for å skape konkurransekraft for våre kunder!
 • Vi har som mål å være en strategisk samarbeidspartner for våre kunder.
 • Vi skal sammen utarbeide tydelige og ambisiøse mål som skal være ledestjerne for våre leveranser iht. mål og planer.  

Lidenskap og innovasjon

 • Våre programvareløsninger skal være i kontinuerlig utvikling - brukerdrevet produktutvikling. 
 • Vi skal være guruer og ha dyp fagkunnskap innenfor de bransjer vi arbeider.
 • Vi lar ideer flyte fritt. Ingen demmer opp for dem. 

Tett på – med respekt

 • Vi kommuniserer åpent og direkte.
 • Vi viser handlekraft og er lojale mot beslutninger.
 • Vi skal ha mot til å ta de "vanskelige" samtalene og vi skal vise omsorg.

Hardtarbeidende - alltid i utvikling

 • Vi tenker som idrettsutøvere og er villige til å legge ned den innsatsen som skal til for å nå våre mål.
 • Vi skal alltid være i utvikling og søke ny kunnskap. 
 • Vi forsøker iherdig å gjøre ting litt bedre i dag enn i går. 
Lenker
Min side