Skip to main content
Til toppen

Alt i et for å samle og bruke viktig data

Gurusoft er en programvare som samler alle virksomhetskritiske data til analyser, beregninger og rapporter for kommunalteknikk, vann og avløp, lab-analyser, smartby, bygg og eiendom, klimaregnskap, og energioppfølging.

Last ned produktark

Gurusoft er markedets ledende aktør innen rapporteringssystemer og fokuserer primært på forretningsområdene kommunalteknikk, industri og energioppfølging. 

Her sørger vi for at tjenesten er skreddersydd til hver bransje, og at de dekker de nødvendige funksjonene et brukervennlig rapportsystem skal ha. Vi har også en kunnskapsportal for rapportering, hvor vi deler fagkunnskap og informasjon om bruk av våre løsninger.

 

 

Hovedprodukter

 


Kommunalteknikk VA

Gurusoft leverer en komplett rapportløsning innenfor kommunalteknisk sektor. Med integrasjon til alle relevante datakilder kan data sammenstilles og rapporteres, enten det er egne dashbord for oppfølging og optimalisering, eller myndighetskrav av rapportdata til fylkesmannen og Mattilsynet.

Fagløsninger tilpasset lokale forhold gir Gurusofts rapportsystem en merverdi som du vil dra nytte av. Med et levende brukerforum stopper dessuten aldri utviklingen opp, og vi kan fortsette å levere markedets mest komplette rapportløsning innen kommunalteknikk.

Mer om drikkevann

Mer om KommunalTeknikk VA

EOS — bygg og eiendom

Gurusoft tilbyr markedets mest fleksible rapportløsning for EOS. Enten du har få eller mange eiendommer vil Gurusoft EOS avdekke unødvendig energiforbruk, og fortelle deg hvor tiltak har mest effekt. Ulike brukere får sin informasjon presentert som de ønsker i form av dashbord for nøkkeltall eller historiske grafer beregnet for analyse.

Gurusoft EOS inkluderer virkelige og daggradskorrigert forbruk målt mot budsjett, ET-kurver, samsvarsgrafer, og varighetskurver for effektuttak. Alle data har rikelig statistikk tilgjengelig, og har dessuten integrasjon mot alle viktige datakilder, samt sertifisert grensesnitt mot Elhub.


Mer om bygg og eiendom

Industri og produksjon

Gurusoft Report har en åpen struktur som er egnet til å lagre alle data som skal tidsstemples. Rapportløsningen vil derfor kunne brukes i mange sammenhenger for å vise ulike nøkkeltall og sammenstille produksjonsdata.

Videre gir bruk av dashbord rask og god informasjon om status i ditt anlegg. Gurusoft har også mulighet til å lagre annen informasjon sammen med loggeverdiene. Dette gir deg mange muligheter til å hente ut produksjonsrapporter til måling av effektivitet, kvalitet og kapasitet.


Mer om industri og produksjon

Energi og fjernvarme

Vi i Gurusoft har utviklet løsninger innen energi og fjernvarme som forebygger energisløsing. Våre løsninger for automatisering av datafangst og kontrollsjekk av mengdedata er tilpasset din bransje. Energi og fjernvarme spiller en viktig rolle for å redusere klimagassutslippene, og med vårt system vil du oppnå både økonomisk profitt og miljøgevinster.


Mer om energi og fjernvarme

En møteplass

Brukerforum

Utviklingen av Gurusoft er drevet av brukerne, og helt siden vår start har det vært avholdt årlig brukerforum hvor alle brukerne av systemet inviteres. Her får brukerne anledning til å fortelle om sine erfaringer og utfordringer, og det settes opp punkter over forbedringer og nye funksjoner som er ønsket for fremtiden. Brukerforumets ønsker danner grunnlaget for videre utvikling, og gir Gurusoft anledning til å lansere to nye versjoner av systemet hvert eneste år.

Brukerforum

 

 

Hvorfor bør du ta en prat med oss om rapportering?

I løpet av de to siste tiår har vi fått bryne oss på oppgaven med å utvikle markedets mest fleksible og brukervennlige rapportsystem. Dette har vi oppnådd ved å lage løsninger som er spesielt tilpasset kundenes behov, og resultert i at alle som bruker oss i dag har tre viktige besparelser til felles; tid, penger, og miljø.

Kontakt oss


Lenker
Min side