Skip to main content
Til toppen

Slik lager du en høykonverterende landingsside

En overbevisende landingsside er et viktig steg på veien mot å konvertere besøkende til kunder. Hver landingsside bør ha et konkret formål, og bygges opp for å få den besøkende til å utføre ønsket handling. En gjennomsnittlig besøkende bruker mindre enn 15 sekunder på å bestemme seg for å bli eller forlate en nettbutikk. Det er derfor en fordel å bruke tid på å utvikle en god strategi for å skape lønnsomme landingssider. Her komme noen tips til hvordan du kan lage en effektiv og optimalisert landingsside!

1. Bestem hensikten og skap et godt budskap

Det aller første som må gjøres er å bestemme hensikten med landingssiden. Hvordan ønsker du at kunden skal respondere til siden, og hva vil du få kunden til å gjøre? Det er viktig å være presis og å følge kun ett budskap. For at landingssiden skal være effektiv gjelder det nemlig å være konkret. Lag heller én landingsside for hver handling enn å presse sammen for eksempel registrering av nyhetsbrev og salg av produkter på samme siden. Hold fokuset rettet mot den spesifikke handlingen og bygg innhold ut i fra det. 

 

2. Skiv målrettet og engasjerende innhold

Innholdet må være målrettet formålet til landingssiden og samtidig engasjere den besøkende. Siden bør blant annet ha et blikkfang som formidler budskapet på en tydelig måte. Dette kan gjerne være en overskrift. I tillegg kan man gjennom en søkeordsanalyse implementere søkeord i innholdet og i overskriften for å øke rangeringen i søkemotoren og trafikken på siden. Innholdet må også ha fokus på det den besøkende forventer å finne på landingssiden, slik at den blir på siden og utfører ønsket handling. Sist, men ikke minst, er det viktig å fokusere på én tjeneste eller et produkt per landingsside. 

 

3. Troverdig formidling

Det er viktig å kommunisere troverdighet på landingssiden, slik at den besøkende ikke begynner å tvile på bedriften og merkevaren. Sørg derfor for at navn og kontaktinformasjon er tydelig på enhver landingsside. Dersom du har gode referanser eller utmerkelser for nettbutikken, kan dette med fordel kommuniseres tydelig. Merk deg at slikt innhold ikke bør ta for mye plass, men heller være en naturlig del av innholdet på siden.

 

4. Naturlig sammenheng

Det bør være en naturlig sammenheng mellom landingssiden og stedet den besøkende kommer fra. Enten om den besøkende kommer fra en SMS, et nyhetsbrev eller en annonse, bør budskapet som formidles de to stedene være det samme. Forsøk også å gjøre design og bilder konsistent. 

 

5. Multimedia innhold

Besøkende på et nettsted bruker sjeldent mye tid på å lese tekst på landingssider og avgjørelsen om å forbli eller forlate siden skjer ofte raskt. Det er derfor viktig med engasjerende multimediainnhold som viser potensielle kunder hvorfor akkurat din tjeneste eller ditt produkt er det beste alternativet. Bruk av bilder, videoer, grafikk og annet innhold vil gjøre landingssiden din både informativ, men også engasjerende og underholdende. 

 

6. Optimalisert for mobil

Tilrettelegging for mobilhandel er avgjørende for dagens netthandelsaktører. En stor andel kunder bruker mobil til netthandelen sin, hvilket gjør det viktig å optimalisere mobilsidene for å ikke risikere å miste potensielle kunder. Mobiloptimaliserte landingssider reduserer “flyktraten” på nettstedet, og er positivt for SEO-rangeringen i Google. Landingssidene kan optimaliseres gjennom responsive design og gode løsninger på tvers av enheten. Det er også viktig at mobil-funksjonaliteten gjelder i alle ledd, også ved nedlasting av en brosjyre eller registrering i nettbutikken, slik at ikke potensielle kunder mistes underveis i reisen. 

 

7. Hold det enkelt!

Dersom målet med landingssiden er påmelding til nyhetsbrev eller registrering i nettbutikken, ønsker du ofte å innhente opplysninger. Det kan være nyttig for kundedatabasen med mye informasjon, men det er enda viktigere å holde det enkelt. Avanserte og tidkrevende skjemaer gir fort dårlig respons. 

 

8. Call-to-action 
Før ferdigstilling bør du gå tilbake til start og stille spørsmålet “hva ønsker vi at den besøkende skal gjøre?”. Se deretter på landingssiden du har lagd fra dette perspektivet, og avgjør hvorvidt siden er tilrettelagt ønsket handling. Enten om du ønsker at kundene skal melde seg på nyhetsbrev eller kjøpe et produkt, kan du med fordel jobbe med CTA i tankene underveis. Alt innholdet den besøkende ser, bør føre frem til CTA-knappen. Gjør den derfor tydelig og lett å se, slik at landingssiden ber om umiddelbar respons fra den besøkende. 

 

9. Test
Testing av landingssiden kan gi deg en god bekreftelse på hvor godt den fungerer. Lag gjerne to landingssider med samme hensikt for å teste hvilken som gir best respons. Det er også mulig å endre på elementer over tid for å få innsikt i hva kunden responderer positivt og negativt på. Generell testing av landingssiden vil gi deg et klarere bilde rundt hva som fungerer og hva som kan forbedres. 

Oppsummering
Landingssider er viktig for å øke konverteringsraten og lønnsomheten hos en nettbutikk. Alle kampanjer, annonser og e-poster bør linkes til landingssider som inneholder enkle budskap, en tydelig CTA-knapp og oppfordrer til ønsket handling. Håper disse tipsene hjelper deg med å lage gode landingssider som gir ønskede resultater for din bedrift.

 

Avslutningsvis er det viktig å nevne at en suksessfull netthandel handler om å ha en god netthandelsløsning i bunnen.  Gurusoft vil kunne bistå din bedrift med å briljere digitalt, og hjelpe deg mot "next level ecommerce".
Ta kontakt for mer informasjon om våre løsninger! Andre artikler du kanskje vil like


ALT BEGYNNER MED VALG AV RIKTIG NETTHANDELSPLATTFORMVi er kjent for å snakke forretning, ikke teknologi, med våre kunder. Etter en samtale med Gurusoft, eller en av våre mange kunder, vil dere se nye muligheter for digitalisering og økt konkurransekraft i deres verdikjede.

Brukerdrevet produktutvikling med kort vei mellom kunde, support og utvikler gir oss en unik mulighet til å utvikle brukervennlige og tidsbesparende  bransjeløsninger. 

Fagkunnskap og innovasjon, med tilhold i netthandelsbyen Sandefjord tar vi pulsen på netthandelen hver dag. Vi brenner for vårt fag, våre produkter og suksess for våre kunder!

 

Kort presentasjon i Google Slides

Lenker
Min side