Skip to main content
Til toppen

Ingen netthandel

I dagens fremoverrettede samfunn blir manuelle prosesser mer og mer helautomatisert. En automatisert prosess vil redusere de tids- og ressurskrevende manuelle prosessene deres betraktelig. Ikke bare vil dette frigjøre mange ressurser og gi dere et overskudd av tid, det vil også forhåpentligvis gjøre brukeropplevelsen deres bedre. Denne ROI-kalkulatoren vil gi dere et innblikk på hvor mye tid og kostnader en automatisert prosess vil spare dere for, samtidig som dere vil se flere andre gevinster ved investeringen.ROI-kalkulator for eksisterende nettbutikk
Nåværende posisjon

Generell informasjon om selskapet sin nåværende posisjon. Denne informasjonen vil sammenlignes med målsetningene dere fyller inn senere for å beregne eventuelle gevinster.


Samlet omsetning:

kr.

Internkostnad:

kr. pr. time

(Beløp for beregning av interne timer. Viktig for å regne ut kostander og ressursbruk.)

Eksterne driftskostnader (per år)

Eventuelle programvarekostnader som vil "fjernes" ved å gå over til Gurusoft Ecommerce, siden vår løsning vil gi dere dette i abonnementsløsningen. Dette vil typisk være kostnader tilknyttet eksisterende nettsider.


Programvare og drift:

kr.

Konsulentbistand:

kr.

SUM DRIFTSKOSTNADER:

kr.

Nåværende kostnader og tidsbruk (per måned)

Manuelle prosesser er både tids- og ressurskrevende. Under skal dere plotte inn relevante faktorer som i dag stjeler mye av deres tid, slik at dere selv kan se hvor mye dette blir til sammen. Blant annet ordrelinjer som brukes mye tid på i deres løsning, vil ved en digitalisering gå av seg selv. Dette kan gi oss et tall på nøyaktig hvor mye tid/penger dere vil spare ved å få noe av omsetningen deres over på nett.


Opplæring av kunder:

kr.

Investeringskost for katalog:

kr.

Antall henvendelser på telefon:

 

Tid per samtale:

min.

Antall henvendelser på epost:

 

Tid per epost:

min.

Antall ordrelinjer som tastes manuelt:

 

Tid per ordrelinje:

min.

Antall selgere:

 

Selgernes tidsbruk på kundebesøk:

timer per selger

Antall feiltastinger:

 

(Ved manuelt arbeid gjøres feil, det vil kunne lukes helt bort ved en digitalisert løsning.)

Pris per feiltasting:

kr.

SUM MÅNEDLIG TIDSBRUK:

timer

SUM MÅNEDLIGE KOSTNADER:

kr.

Etter digitalisering

Hvilket mål har dere for omsetning og andel (%) på nett etter digitalisering med Ecommerce. Hvis målet er 100% vil alle ordrelinjer digitaliseres og mye tid spares. Her er det lov å prøve seg ut litt for å se hvilke resultater ulike mål vil gi dere.

Årlig omsetning:

kr.

Andel av omsetning på nett:

%

OMSETNING NETTHANDEL:

kr.

ANTALL ORDRELINJER NETTHANDEL:

 

Netto bidrag netthandel:

%

(Hva er målsetningen for netthandelens dekningsgrad?)

Investering i ecommerce

En løsning med Gurusoft Ecommerce vil inkludere startinvestering og månedsabonnement. Dette kan legges inn etter hjelp fra konsulentene våre eller en omtrentlig pris ved usikkerhet.

Startinvestering:

kr.

Månedsbeløp for ny plattform:

kr. pr. mnd.


Hvis man ønsker å videreutvikle en tidligere investering, kan utviklingskostnader og opplæringstimer legges til. Disse skal ikke fylles inn for dere som kun skal gjennomføre en startinvestering med Gurusoft Ecommerce, eventuelt investere mer for videreutvikling i år 2. Kostnader i kroner regnes ut basert på vår timepris.

Opplæringstimer:

timer pr. mnd.

Utvikling/vedlikehold:

timer pr. mnd.


Gevinst

Dette resultatet er kun et estimat basert på tallene dere har fylt inn over, men vil være en god indikasjon på hvordan vår løsning vil gi dere gode gevinster. Tabellen viser hvilke fordeler en ytterligere digitalisering vil gi. Ikke bare vil det ofte være billigere i lengden, det vil også gi dere større frihet og mer tid/penger på det dere trenger å utvikle.

FØR

ETTER
(ÅR 1)

ETTER
(ÅR 2)

Spart ved digitalisering av ordre kr.
Omsetning nettbutikk
Netto bidrag netthandel
Kostnader
Samlet overskudd

Ikke tilgjengelig på mobil

Lenker
Min side