Skip to main content
Til toppen

100% netthandel

Den tekniske løsningen bak en nettbutikk er helt essensiell for de besøkendes opplevelse. Opplevelsen avgjør både antall besøkende, konverteringsraten og hvorvidt en kunde kommer tilbake til nettbutikken. En optimalisert løsning vil ofte både øke antall besøkende, samt gjøre konverteringsraten enda høyere. Optimaliseringen etter startinvesteringen vil gi flere gevinster, under kan du få et inntrykk av noen av deres klare gevinster.Nåværende posisjon

Generell informasjon om deres nettbutikk sin nåværende posisjon. Denne informasjonen vil sammenlignes med målsetningene dere fyller inn senere for å beregne eventuelle gevinster.


Gjennomsnittlig trafikk:

antall pr. mnd.

(Hvor mange besøkende har dere på nettbutikken i måneden?)

Konverteringsfrekvens:

%

(Hvor mange av de besøkende i måneden ender opp som kunder/ordre?)

Sum per ordre:

kr.

(Hvor mye handler kunden for hver gang en ordre blir gjennomført?)

OMSETNING I NETTBUTIKK:

kr.

(Basert på trafikk, konvertering og ordre)

Eksterne driftskostnader

De eksterne driftskostnadene omfatter kostnaden av deres nåværende løsning, dette inkluderer programvare og drift av nettbutikken, samt konsulentbistand (alt per år). Disse kostnadene vil “fjernes” ved å gå over til Gurusoft Ecommerce, siden vår løsning vil gi dere dette i abonnementsløsningen.


Programvare og drift:

kr. pr. år

Konsulentbistand:

kr. pr. år

SUM NÅVÆRENDE KOSTNADER:

kr.

Netto bidrag netthandel:

%

(Hva er netthandelens dekningsgrad?)

Nettbutikk etter optimalisering

Hvilket mål har dere for omsetning, konvertering og trafikk på deres nettbutikk etter optimaliseringen med Ecommerce. Her er det lov å prøve seg ut litt for å se hvilke resultater ulike mål vil gi dere.


Gjennomsnittlig trafikk:

antall pr. mnd.

Konverteringsfrekvens:

%

Sum per ordre:

kr.

OMSETNING I NETTBUTIKK:

kr.

(Basert på trafikk, konvertering og ordre)

Investering i ecommerce

En løsning med Gurusoft Ecommerce vil inkludere startinvestering og månedsabonnement. Dette kan legges inn etter hjelp fra konsulentene våre eller en omtrentlig pris ved usikkerhet.


Startinvestering:

kr.

Månedsbeløp for ny plattform:

kr. pr. mnd.


Hvis man ønsker å videreutvikle en tidligere investering, kan utviklingskostnader og opplæringstimer legges til. Disse skal ikke fylles inn for dere som kun skal gjennomføre en startinvestering med Gurusoft Ecommerce. Kostnader i kroner regnes ut basert på vår timepris.


Opplæringstimer:

timer pr. mnd.

Utvikling/vedlikehold:

timer pr. mnd.


Gevinst

Dette resultatet er kun et estimat basert på tallene dere har fylt inn over, men vil være en god indikasjon på hvordan vår løsning vil gi dere gode gevinster. Ikke bare vil det ofte være billigere i lengden, det vil også gi dere større frihet og mer tid/penger på det dere trenger å utvikle.

FØR

ETTER
(ÅR 1)

ETTER
(ÅR 2)

Antall ordrelinjer
Omsetning nettbutikk
Netto overskudd netthandel
Kostnader
Samlet overskudd

Ikke tilgjengelig på mobil

Lenker
Min side