Skip to main content
Til toppen


Skrevet av
Gurusoft
 


Best practice for email marketing - hvordan forbedre butikkens utsendelser og nyhetsbrev?


E-postmarkedsføring er en av de mest effektive måtene å drive salg på. Det er en av få markedsføringskanaler der dere eier publikum og det ikke koster noe å nå ut til dem. Det er fort gjort å miste funksjonen av e-postmarkedsføring ved lite overbevisende innhold eller feil e-post til feil person. Effektiv e-postmarkedsføring handler om god timing, at e-posten er relevant for den aktuelle mottakeren og at den oppleves som personlig.

 

 Det er tre hovedtype e-poster dere kan sende til abonnentene deres:

 • Transaksjonelle e-poster, inkluderer kvitteringer og andre oppdateringer etter et kjøp

 • Reklame, inkluderer e-poster ved salg, nye produktannonseringer og nyhetsbrev

 • Livssyklus e-poster, baseres på kundens oppførsel. For eksempel sende handlekurven på mail til en som har forlatt kjøpet.

Selv om det er forskjellige typer e-poster, har de stort sett de samme funksjonene - et emnefelt og preheader, hovedinnhold, grafikk og calls-to-action (CTA). I denne bloggposten går vi gjennom alle delene av en e-post for å se hvordan utsendelser og nyhetsbrev kan optimaliseres. 
 

Hvordan få abonnentene til å åpne e-posten?

Det lønner seg ikke å utelukkende fokusere på innholdet av e-posten. Innholdet i e-posten er selvsagt viktig, men før noen abonnementer leser e-posten må de først og fremst overbevises om å åpne den. Å få abonnenter til å åpne e-posten avhenger av:
 

1.Emnefeltet

Emnefeltet er nøkkelen til om e-posten blir lest eller ikke. For å få til en effektiv emnelinje er det viktig å være tydelig, men også interessant. Emnet i e-posten skal fortelle abonnentene hva de finner i e-posten, og ikke gi rom for misforståelse. Den bør holdes kort og være klikkbar, men ikke overselge e-postens innhold. Et annet tips kan være å ha et emnefelt som stiller et spørsmål, det er ofte engasjerende. Husk at målet med emnefeltet er å rette oppmerksomhet mot budskapet og å gjøre abonnentene nysgjerrige på innholdet.

2. Tidspunktet e-posten kommer i innboksen

For å kunne sende e-poster på riktig tidspunkt bør man starte med å kjenne kundene, men også teste seg fram for å se hva som fungerer. Det er et godt utgangspunkt å vite når på dagen nettbutikken selger best. I tillegg kan det brukes programmer som Google Analytics for å spore topp kjøpetider. Transaksjonelle e-poster bør sendes øyeblikkelig etter et kjøp er gjort. 


3. Hvorvidt e-posten er relevant og sendt til de rette personene

Det er lurt å dele opp abonnentene i mindre, mer målrettede grupper. Med slik segmentering kan dere sende tilpassede e-poster til rette personer på et passende tidspunkt. E-postlisten kan fordeles basert på flere faktorer, blant annet nivå av engasjement, kundetype eller interesse for visse emner eller produkter. 

 

Hvordan optimalisere innholdet i e-posten?

Etter at e-postene nå kommer til rett tid, riktige personer og med et overbevisende emne, må e-posten oppfylle løftet gitt i emnefeltet. Det handler vel så mye om hvordan det skrives og formatet på e-posten som hva det står skrevet. 

 

1. Lag e-posten lettlest og oversiktlig 

Forvent at e-posten ikke blir lest i sin helhet - den vil i beste fall skumleses. Som et utgangspunkt bør e-posten alltid være overbevisende, kortfattet og rett på sak. Det som står her skal overbevise abonnentene om å handle som omtalt i e-posten, og ofte innenfor en kort tidsperiode. Det er derfor viktig å bruke et bevisst hierarki med informasjon; skriv den viktigste informasjonen først, og gå så nærmere inn på detaljer senere. Teksten bør også formateres slik at den er relativt lettlest. Dersom e-posten må være lengre enn noen få linjer, er det et par punkter som bør følges: 

 • Start med ett, forenklet tilbud

 • Skriv korte avsnitt og utnytt mellomrom for en fin fremførelse

 • Bruk punkter, underoverskrifter og en tydelig oppbygning slik at teksten kan skumleses

 • Ikke vær redd for å bruke formateringsalternativene strategisk, som fet skrift eller uthevet tekst for å gjøre oppmerksom på nøkkelfraser

 

2. Inkluder bilder som gir verdi

Bilder kan være en god måte å formidle et budskap på. Men vær obs på at de kan øke opplastningstiden på e-posten og forårsake formateringsproblemer på mobile enheter. Nøkkelen er derfor å kun bruke bilder når de virkelig tilfører e-posten verdi - altså når bildet formidler budskapet bedre enn tekst. Dersom bilder skal inkluderes bør det brukes små bildefiler, og det må alltid legges ved alternativ tekst dersom bildet blokkeres av e-postleverandøren. 

 

3.Fokuser på mobiloptimalisering og responsivt design

Av alle e-poster som åpnes, åpnes omtrent 60% på mobile enheter. Kunder er ganske komfortable med å surfe og netthandle gjennom telefonen. Dere bør derfor sørge for å velge en responsiv mal eller et alternativ for å automatisk optimalisere for mobil. Et tips er å sende e-posten til seg selv for å lurt å dobbeltsjekke formatet. 

 

4. Bruk Calls-to-action (CTA)

Ved hjelp av en knapp eller tekstlenke kan dere eksplisitt foreslå neste trinn for leseren av e-posten. Knappen eller lenken representerer det drivende målet med e-posten og hva e-postene skal få abonnentene til å gjøre, enten om det er å kjøpe et bestemt element, gjennomgå et nylig kjøp eller noe helt annet. Tips til hvordan det bør brukes:

 • Prioriter én CTA per e-post. Hver e-post bør fokusere på en sentral handling, og hver ekstra oppfordring utenfor dette vil kun forvirre leseren. 

 • Bruk handlingsorienterte ord som skaper hastverk. For eksempel kan dere legge vekt på at det er begrenset tid for et bestemt salg, eller bare bruke setninger som “Kjøp nå” eller “Kom i gang i dag”. 

 • Bruk en merkbar knapp/lenke. CTA-en din må skille seg ut fra resten av e-posten. Knappen bør ofte plasseres i et område med mye hvitt rundt seg, men prøv å unngå en plassering nederst i e-posten. 
   

Mål ytelsen til e-postene deres

Den beste måten å videreutvikle e-postmarkedsføringen deres på er å måle ytelsen. Det er relativt enkelt å spore resultatene til e-postene deres, det er bare viktig å overvåke riktige beregninger og forstå hva de betyr. Fire beregninger dere bør spore: 

 1. Andelen åpnede e-poster

 2. Andelen e-poster som ikke når fram til mottaker

 3. Andelen abonnenter som klikker på en lenke i e-posten

 4. Andelen abonnenter som melder seg av e-postlisten
   

Lykke til!

Tipsene i denne bloggposten er relativt universelle og bør benyttes ved omtrent alle e-postkampanjer for å øke ytelsen. Bedre e-poster gir smartere kampanjer og mer salg. Lykke til!

 Andre artikler du kanskje vil like


ALT BEGYNNER MED VALG AV RIKTIG NETTHANDELSPLATTFORMVi er kjent for å snakke forretning, ikke teknologi, med våre kunder. Etter en samtale med Gurusoft, eller en av våre mange kunder, vil dere se nye muligheter for digitalisering og økt konkurransekraft i deres verdikjede.

Brukerdrevet produktutvikling med kort vei mellom kunde, support og utvikler gir oss en unik mulighet til å utvikle brukervennlige og tidsbesparende  bransjeløsninger. 

Fagkunnskap og innovasjon, med tilhold i netthandelsbyen Sandefjord tar vi pulsen på netthandelen hver dag. Vi brenner for vårt fag, våre produkter og suksess for våre kunder!

 

Kort presentasjon i Google Slides

Lenker
Min side