Skip to main content
Til toppen

Gurusoft ønsker nye  sommerstudenter velkommen til Torp IT

Hver sommer tar Gurusoftt i mot et knippe studenter som bistår i nye eller eksisterende prosjekter fra vårt hovedkontor i Sandefjord. I år har vi tatt i mot hele 6 (!) flinke arbeidere, som i løpet av de neste 4 ukene skal få bryne seg på oppgaven å lage et sentralisert hjelpesystem som benyttes i alle Gurusoft Ecommerce nettbutikkløsninger. Vi gleder oss til å følge prosjektfasen videre, og her kommer en presentasjon av studentene som skal jobbe for oss.

Fra venstre: Cecilie Knudsen, Erik Martinsen, Elise Hetlesæther, Marie Hetlesæther, og Sofia Krossøy. Mia Vik Gabrielsen er ikke tilstede. 


Cecilie Knudsen (20) og Erik Martinsen (23) skal begge starte sitt tredje år på masterstudie i datateknologi på NTNU til høsten. 

Vedrørende oppgavene de skal jobbe med for Gurusoft i sommer sier de følgende: 

"Sommerprosjektet går ut på å lage et sentralisert hjelpesystem som benyttes av alle nettbutikkløsninger Gurusoft Ecommerce. Per nå er disse spesifikke til hver enkelt nettbutikk, men for å gjøre det mer vedlikeholdbart ønsker vi å samle alt på ett sted. Gjennom sommeren skal vi jobbe med det teknisk for å oppnå dette. Altså vil vår hovedoppgave være å programmere en god løsning for å tilfredsstille kravene. Dette er en prosess som vil være nyttig for både kundene og Gurusoft."Elise Hetlesæther (15) er akkurat ferdig på ungdomsskolen, og skal videre i retningen kjemi og biologi på videregående skole til høsten

Om oppgavene Elise skal jobbe med i sommer sier hun følgende: 

"Jeg skal for det meste holde på med kontorarbeid som kan hjelpe Gurusoft i ettertid. Jeg skal blant annet gå innom ulike nettsider som Gurusoft støtter og lete etter eventuelle feil eller ting som mangler på nettsiden, slik at nettsiden kan forbedre seg.  Jeg holder også på med excel arbeid, som å hente informasjon og sette det opp i et strukturert system, slik at det skal være enklere for andre ansatte å finne informasjonen de trenger til ulike prosjekter. Jeg skal for det meste holde meg unna det tekniske, men kan komme med ideer og hjelpe til med å holde moralen oppe til de som jobber med det tekniske i prosjektet vi har blitt tildelt angående hjelpesystemet."Marie Hetlesæther (20) studerer til vanlig integrert master i matematik og fysikk i Stavanger.

I sommer skal hun gjøre følgende for Gurusoft: 

"Jeg skal være litt med på innledende utvikling av et sentralt hjelpesystem for gurusoft sine kunder. Ellers skal jeg hjelpe til med å forbedre de eksisterende nettsidene til gurusoft ved å se etter eventuelle feil og mangler."Sofia Krossøy (21) skal i gang med sitt tredje år på studiet "Industriell økonomi og teknologiledelse" på NTNU til høsten.

De neste ukene skal Sofia jobbe med dette:

"Jeg jobber med litt forskjellig, hovedsakelig med diverse markedsoppgaver og et prosjekt vi har fått tildelt der vi skal lage en sentralisert ressursbank/hjelpetjeneste. Det innebærer at all informasjon kundene våre trenger, som instruksjonsvideoer eller hjelpetekster, vil legges i en database og hentes ut av Admin via et REST-API. Mine oppgaver rundt prosjektet er litt diverse, men bidrar blant annet med strukturering og litt programmering."Mia Vik Gabrielsen (17) skal begynne i andreklasse på Wang videregående skole til høsten.

I løpet av sommeren skal Mia arbeide med følgende: 

"Jeg skal fokusere på sjekk av prøveplaner, etablering av brukerveiledning, sjekk av siter, og etablere startsider."

Vi ønsker alle studentene hjertlig velkommen til oss, og gleder oss til å følge dem gjennom sommeren!
 Andre artikler du kanskje vil like


ALT BEGYNNER MED VALG AV RIKTIG NETTHANDELSPLATTFORMVi er kjent for å snakke forretning, ikke teknologi, med våre kunder. Etter en samtale med Gurusoft, eller en av våre mange kunder, vil dere se nye muligheter for digitalisering og økt konkurransekraft i deres verdikjede.

Brukerdrevet produktutvikling med kort vei mellom kunde, support og utvikler gir oss en unik mulighet til å utvikle brukervennlige og tidsbesparende  bransjeløsninger. 

Fagkunnskap og innovasjon, med tilhold i netthandelsbyen Sandefjord tar vi pulsen på netthandelen hver dag. Vi brenner for vårt fag, våre produkter og suksess for våre kunder!

 

Kort presentasjon i Google Slides

Lenker
Min side