Skip to main content
Til toppen


INTEGRASJON ER KJERNEN I ECOMMERCE

For å lykkes med vekst innen netthandel / Ecommerce må en ha helintegrerte løsninger med sitt ERP system, i dette tilfellet APX sitt vareflyt-system, SD2 Logistics.

Gurusoft har satset beinhardt på integrasjonskompetanse, og kan stolt si at vi er ledende på feltet. Det er ingen tvil om at nettopp integrasjon er en av de største utfordringene i et netthandelsprosjekt, og at dype og gode integrasjoner er avgjørende for å lykkes med netthandel. Derfor har vi utviklet en egen programvare for integrasjon som ligger mellom SD2 Logistics og Gurusoft Ecommerce, vår nettbutikkløsning.

 

 

 

APX VareFlyt 4.0 - Hva er det?

Jo, det er nøkkelen til mindre feil/risiko, bedre samhandling og økt bunnlinje – garantert. 

Mange opplever å måtte kjøpe ulike systemer fra ulike leverandører, som knapt lar seg integrere, for å løse vare- og dataflyt. Transparens gjennom hele verdikjeden og flyt i egen virksomhet og mellom virksomheter. APX systems har gjennom 30 år vært pioneerer ved å lage banebrytende industrielle og logistiske løsninger. Faktisk er det slik at APX laget de første industrielle løsninger i verden, ved bruk av Windows som plattform samt laget løsningen som løste dagligvarebransjens logistikkutfordringer gjennom løsningen, superDAGFINN. Alltid integrert med hardware og andre software-løsninger. Men det ble mye siloløsninger. APX VareFlyt 4.0 er en helt ny plattform hvor alle APX sine moduler og løsninger er sydd inn i en og samme plattform!

Løsninger for innkjøp, varemottak, råvarebehandling/reseptur, sporing, robotstying, alt innen WMS, transport og sisteledd, som sykehus eller butikk er sydd sammen. Alt kan integreres med alt og alle. Strekkoder, RFID, EDI, sensorer og GPS er gjerne databærere. Og bruk av hånd eller truckterminal som grenseflater i tillegg til PC og WEB. Kunder kan klare seg med enkle økonomi-/ERP-systemer, så løser APX VareFlyt 4.0 resten. Ikke alltid, men nesten. APX VareFlyt passer for alle bedriftsstørrelser og virksomhetstype!

Hva er spesielt med “APX VareFlyt 4.0”?
 • Det er en digitaliseringsplattform som dekker alt fra behov til levert – i alle ledd! Tilpasset nordisk varehandel, og justert inn mot byggebransjen. Det som dekkes er:
  • Innkjøp – koblet til BIM, kalkulasjoner eller direkteinnlegg i APX innkjøp.
  • Bestilling på EDI, PDF eller rett mot APX sin skyløsning ute hos leverandører
  • Industrielle produksjonsløsninger – også robotstyring
  • Alt av produkt-/pallemerking
  • Lager/WMS. Også utendørs med GPS. Støtter strekkoder og RFID
  • Pakkseddel nivå 3 og 4
  • Transportbestilling og konsolidert
  • Transportløsning
  • Mellomlager
  • Avvrop på byggeplass
  • Digital fremdriftsplan på alle nettflater og i egen APP
  • Integrert mot alt og alle
  • Fakturakontroll, koblet til innkjøp og faktisk varemottak
  • Varemottak
  • Byggeplasslogistikk
  • Montering
  • FDV

 

GURUSOFT PIM — Alt i en løsning!

 

Kunder søker og etterspør produktinformasjon som aldri før, og dette setter nye krav til deg som distributør av varer og tjenester på nett. Løsningen ligger ofte i et solid verktøy for håndtering av produktinformasjon, og med Gurusoft PIM får du løst mange utfordringer i hverdagen.

Integrasjon med Business Central gjør at produkter i nettbutikken automatisk berikes med produktinformasjonen dere har i ERP-systemet. Med en god integrasjon i samspill med vårt brukervennlige verktøy for å administrere produktinformasjon i nettbutikken, stiller dere svært godt rustet for å imøtekomme dagens og morgendagens krav. Gurusoft PIM er en integrert del av vår netthandelsplattform, så dere får alt i en løsning. 

 

 

HVORFOR VELGE OSS?

 

Vi er kjent for å snakke forretning, ikke teknologi, med våre kunder. Etter en samtale med Gurusoft, eller en av våre mange kunder, vil dere se nye muligheter for digitalisering og økt konkurransekraft i deres verdikjede.

Brukerdrevet produktutvikling med kort vei mellom kunde, support og utvikler gir oss en unik mulighet til å utvikle brukervennlige og tidsbesparende bransjeløsninger. 

Fagkunnskap og innovasjon, med tilhold i netthandelsbyen Sandefjord tar vi pulsen på netthandelen/ Ecommerce / e-handel hver dag. Vi brenner for vårt fag, våre produkter og suksess for våre kunder!

 

Lenker
Min side