Skip to main content
Til toppen

Fra nesten 70 til kun 1 nettbutikk

Victoria AS ble etablert i 1932 og er i dag en av landets ledende leverandører av arbeidsklær og verneutstyr til offshore og onshore bedrifter. Med 9 avdelinger rundt om i landet og en kundemasse med ansatte som innehar ulike roller, måtte Victoria kontrollere nesten 70 ulike nettbutikker. Med dagens løsning fra Gurusoft har Victoria gått fra nesten 70 til kun 1 nettbutikk!


De nesten 70 nettbutikkene forårsaket flere utfordringer for Victoria. Det var vanskelig å vedlikeholde og utvikle nettbutikkene, og hverken design eller produktpresentasjon i løsningen holdt stand. I tillegg var det komplisert å tilføye nettbutikkene ny og konsistent informasjon, noe som gjorde det vanskelig for Victoria å i det hele tatt holde de oppdatert. Daværende nettbutikkløsning var med andre ord gammeldags og utdatert, hvilket satte i gang behovet for en oppdatering og et søk etter ny leverandør.
 
Victoria startet et søk etter leverandør til den nye nettbutikken, og Gurusoft kom på banen ganske tilfeldig. Gurusoft presenterte hvilke muligheter løsningen vil gi, og hvordan den kan løse mange av dagens utfordringer. Ikke bare presenterte Gurusoft det Victoria selv søkte, men også nye muligheter og funksjoner de selv ikke hadde tenkt på. Valget falt dermed på Gurusoft, og daglig leder i Victoria er fornøyd med utfallet. 

“Kjempemessig løsning, veldig fornøyd med hvordan ansatte og kundene kan bruke nettsiden. Utrolig bra verktøy for oss.” - Gisle Jacobsen, daglig leder i Victoria AS

Victoria og Gurusoft har fra start av hatt et godt samarbeid. Victoria utfordrer Gurusoft med ønskede løsninger, mens Gurusoft kommer med nye muligheter og utvikler ønskene. Dette samarbeidet har vært kontinuerlig gjennom hele prosessen og har gitt Victoria en ny, presentabel nettside for både bruker og kunde. 
 
Dagens løsning har rollestyring og tilgangskontroll, hvilket har gjort det mulig for Victoria å kun ha én nettbutikk. Nettbutikken er fleksibel og et godt verktøy for brukere og ansatte. I tillegg er den lett å bruke for kunder av Victoria, da alle ansatte hos kunden kan benytte seg av samme nettsiden. Ikke bare har løsningen spart Victoria for mye unødvendig tidsbruk på vedlikehold av nesten 70 nettbutikker, den har også gjort hverdagen enklere for kundene deres.

Sjekk ut Victoria sin nettbutikk på https://www.victoria.no

Nettsiden har blitt et godt stykke arbeid, som vi er veldig fornøyde med.
Gisle Jacobsen, daglig leder i Victoria AS
Lenker
Min side