Skip to main content
Til toppen

Tett på kunde: Eik Maskin

Det hele startet med et ønske om en ny og bedre nettside. IT-manager for Eik Maskin, Stig Ove Johnsen, begynte å se seg rundt etter en leverandør, og tok omsider kontakt med Gurusoft etter anbefaling fra Boyum-IT.


På dette tidspunktet hadde Eik Maskin separert nettside og blogg, som verken var enkle å vedlikeholde eller som responderte særlig godt. Det ble dermed interessant å finne en løsning som kunne bidra til å gi kunder informasjon på en enklere og mer tilpasset måte. Etter en lang og grundig prosess, med vurdering av flere leverandører, falt valget til slutt på gjengen i Gurusoft. 

«Løsningen fra Gurusoft har gitt oss et betydelig løft, og flere nye muligheter.»

Samarbeidet ble innledet, og partene enige om å utforme en nettside med fleksibel og sentrert informasjon. Det ble viktig å kunne knytte innholdssidene til de lokale Eiksentrene, slik at nettsiden ble mer brukervennlig og tilpasset hver enkelt kunde. Dessuten ble det rettet et ønske om å integrere bloggen i nettsidene, slik at aktuelle artikler kunne lettere bli tilgjengelig. Løsningen skulle bli med på å gi hver kunde mulighet til å motta informasjon som var relevant for dem.Forhandlingsløsningene presentert av Gurusoft ga også de lokale Eiksentrene mulighet til å redigere i Eik Maskins nettsider. Som franchiseforetak finnes det flere Eiksentre, hvor hvert senter har egne nettsider. Ved å markere sitt lokale Eiksenter, kunne kunden nå få opp relevant kontakt- og produktinformasjon publisert av de ansatte ved de forskjellige senterne. Gurusofts forhandlingsløsninger ble dermed med på å gjøre viktig informasjon lett tilgjengelig for kundene.

«Vi har fått en dynamisk plattform, hvor det er lettere å oppdatere og vedlikeholde innhold. Plattformen til Gurusoft gir oss mulighet til å tenke nytt!»

Prosessen var av den ryddige sorten, og Eik Maskin brukte god tid på å utføre de nødvendige tiltakene. Begge parter var opptatt av å gjøre nettsiden så brukervennlig, kunnskapsgivende og hjelpsom som mulig. Dermed ble designfasen avgjørende. I tillegg til en forenkling i informasjonshåndteringen rundt Eiksentrene, ble det også viktig å distribuere vedlikehold og opplæring. Nettsiden er nå med på å øke kundens kunnskap rundt produkter og vedlikehold, og gjør dermed hverdagen deres litt enklere.Gjennom bruk av Gurusofts forhandlingsløsninger har Eik Maskin fått en brukervennlig og kundetilpasset nettside. Nøye planlegging og en lengre designfase har vært med på å optimalisere nettsiden. Ikke bare har siden blitt betydelig bedre, men den er også hjelpsom i forhold til opplæring og vedlikehold.

Hør vår konsulents tanker rundt samarbeidet, og veien mot et integrert system

Lenker
Min side