Skip to main content
Til toppen
Seagull: En unik abonnementsløsning

Seagull: En unik abonnementsløsning

Seagull ble etablert i 1996 av erfarne sjøfolk, og er i dag den ledende leverandøren av kompetanseløsninger og e-læringsmateriell til sjøfolk over hele verden.


Seagull driver med salg av abonnementer, opplæring og sertifisering til sjøfolk, i tillegg til nødvendig infrastruktur til skip. Både leverings- og faktureringsfasen til disse salgsprosessene var lenge manuelle. Etterhvert innså Seagull at det manuelle arbeidet var både tids- og ressurskrevende, så de trengte en oppgradering. De søkte derfor etter digitale løsninger som kunne automatisere salgsprosessen. 

Hvorfor Gurusoft? 

“Vi valgte Gurusoft fordi de kunne tilfredsstille alle våre krav” - Kjetil Hansen, Director Operations i Seagull.

Prosjektet

  • B2B Salgsportal på toppen av Gurusoft Ecommerce 

  • Integrasjon mot Visma Business

Seagull har i dag en skreddersydd salgsportal for deres selgere, hvor alt er automatisert og digitalisert i én løsning. Ved å få alt over på et elektronisk nivå, kan de nå også gjenbruke informasjon de allerede har registrert. “Prosessen er mindre tidkrevende, mer oversiktlig og systemet er lettere å bruke”, sier Kjetil Hansen. Videre vil det jobbes med en kontinuerlig forbedring av løsningen ettersom det stadig opparbeides ny kunnskap og nye idéer. 

Den unike abonnementsløsningen har effektivisert Seagulls salgsprosess. 

 

Kommentar fra Seagull:

“Gurusoft er tydelige og enkle å forholde seg til, gjennom dette har vi lært mye underveis og kommet frem til gode løsninger i fellesskap. Vi opplever et godt samarbeid med både Gurusoft og Amesto.” - Kjetil Hansen

Lenker
Min side