Skip to main content
Til toppen
Rexsa: Standardløsning forenklet salgshverdagenRexsa: Standardløsning forenklet salgshverdagen

Rexsa er en distributør av kvalitetsprodukter og -tjenester for industri og falgfolk, hovedsakelig innenfor kategoriene kjemi, hygiene, rengjøring og vedlikehold. For å finne løsninger på kundenes rengjørings- og vedlikeholdsproblemer ønsket Rexsa en nettbutikk som forenklet salgsagentenes hverdag.


Behov for større fleksibilitet

Nettbutikkprosjektet til Rexsa hadde oppstart i 2018, men selskapet opplevde startfasen med deres daværende leverandør som krevende. Løsningen var lite fleksibel, fastlåst og førte til unødvendig store kostnader og tidsbruk. Dette gjorde overgangen til nettbutikk vanskeligere enn forutsett, og i den sammenheng kom Rexsa i dialog med Gurusoft. 

Gurusoft presenterte Rexsa for en mer fleksibel løsning, der behov satte føringer for valgene. Løsningen kan tilpasses enten det er store selskaper som ønsker å investere mye tid og penger, eller små selskap som ønsker å investere mindre. Det er innunder kategorien små selskap Rexsa vil plassere seg selv, men uavhengig av dette opplever de gode muligheter for både å drive og tjene godt på nettbutikk. 

“Gurusoft sine nettbutikkløsninger har veldig bra oppsett og pris, der det kan eskaleres hvis ønskelig. Det kan gå fra veldig enkelt til å ta i bruk avanserte funksjoner. - Reidar Retzius, daglig leder i Rexsa.

Et salgsverktøy som funker!

Rexsa benytter seg av Gurusoft sin standard netthandelsløsning med flere tilleggsprodukter. Per dags dato brukes nettbutikken hovedsakelig som et salgsverktøy, hvor agenter søker opp kunder, sender ut tilbud og legger inn ordre. Løsningen sparer ikke bare agentene for tid, men opprettelse av og registrerte kunder i nettbutikken er kostnadsfritt og sparer selskapet for mye penger.

Agentene i Rexsa står fremdeles for 80% av salget og benytter seg dermed godt av Gurusoft sin netthandelsløsning. Like vel er fremtidsplanen til Rexsa å i større grad komme i gang med nettbutikken, samt å oppnå salg også på nett. Denne planen er daglig leder Reidar Retzius tydelig på, og han har satt det som en viktig prioritering at selskapet får i gang netthandelen.
 
“Vi som selskap ønsker å komme oss til Berlin, men vi har ikke kommet lengre enn utenfor garasjen på dette tidspunktet. Vi har riktignok bilen, og det er det grunnleggende for å på sikt komme seg dit” - Reidar Retzius, daglig leder i Rexsa.

Fremtidsplaner og videreutvikling 

Rexsa og Retzius sin prioritering om å bygge opp netthandelen vil skje i videre partnerskap med Gurusoft. Selskapet ser på Gurusoft som en del av fremsiktet når det kommer til utvikling, og det å sørge for at kundemassene får tilførsel av nye, oppdaterte funksjoner i sine løsninger. Rexsa er dermed heller ikke fremmed for tanken om å kjøpe flere tjenester fra Gurusoft for å videreutvikle nettbutikken og å nå målene sine for fremtiden.

“Salg er ikke bare salg, salg innebærer også oppfølgingen. Det er det som skjer i etterkant som er den faktiske jobben. Jobben med spørsmålene og dialogen. Det er den tonen som er veldig viktig. Den er alfa-omega. Det er det som gjør at kundene refererer videre, og det får Gurusoft til.” - Reidar Retzius, daglig leder i Rexsa.

 

Sjekk ut Rexsas nettbutikk her: https://www.rexsa.no/
 

Lenker
Min side