Skip to main content
Til toppen

Norsk programvare

GURUSNAKK:

Episode 4


Se og følg vår YouTube-kanal her:


Norsk programvare

Fremtiden ser lys ut for norske programmerere og programvarehus. Men hva har egentlig gjort oss så gode på å møte lokale krav? Trygve og Helge bruker sin mangeårige fagekspertise til å gjøre oss litt klokere!

"Norsk programvare er kvalitet"

Hvordan tør Guruene å komme med denne påstanden? Og hvor dypt stikker vår nasjonale kompetanse?

"Kortreist utvikling"

Hva innebærer egentlig begrepet? Offentlig sektor i Norge har behov for tilpassede løsninger som “forstår” norske forhold. Er det sånn at våre egne programmerere er best egnet til å møte kravene?

Kjennskap til markedet

Klarer vi å løse de samme problemene og oppgavene som de store utenlandske aktørene? Vi tror lokalkunnskap gir oss spisskompetanse, som igjen gjør oss til et gunstig og effektivt valg.

"Det levende produktet"

Våre produkter endrer seg i takt med kundenes behov.
Hvilke fortrinn får vi ved å holde avstanden mellom brukere og utviklere så kort som mulig?

Lenker
Min side