Skip to main content
Til toppen

aMediaPlanet: «Retail flyttes ut i nettskyen»

Vi som har vårt daglige virke med å skape fremtidig konkurransekraft for retail-bransjen opplever noen viktige trender og endringer som beslutningstagere bør tar med seg i sine strategiprosesser.


Nettskyen/skyen/cloud – er begreper i en megatrend som nå slår inn for alvor også i innenfor varehandel og engros. Alle aktører må forstå hva endringen innebærer og evaluere om teknologiendringene også skal påvirke veivalg i deres bedrift.

Her gjentar vi oppsummeringen.

Vi kjenner ikke morgendagens konkurransesituasjon og krav, men det vi vet er at endringene og tempoet i digitaliseringen blir stadig raskere. Skybasert eller ikke blir sånn sett et strategisk valg for dere som i de kommende årene skal oppgradere deres forretningssystemer. Hvordan sikre at virksomheten har konkurransekraft til å møte fremtiden?

  • Velg alltid skybaserte alternativer der disse finnes, og det gjør de nå innenfor de aller fleste områder.
  • Velg spesialister fremfor generalister innenfor deres kjerneprosesser og verdiskapende tjenester.
  • Velg spesialapplikasjoner/«best of breed» innenfor kjernevirksomheten, eksempelvis en arkitektur der forretningssystemet er adskilt fra commerce/e-handelsplattformen.
Lenker
Min side