Skip to main content
Til toppen

Heldigitalisering og effektivisering reduserte “voksesmertene”

Matcompaniet har siden 2001 hentet inn og levert kvalitetsmat til hele Norge. Det som begynte med import og levering av matvarer fra Italia, har blitt til et mangfoldig utvalg av matvarer både fra Norge og andre viktige europeiske land kjent for sine smaksopplevelser. Matcompaniet har med det blitt en ledende leverandør av kvalitetsmat. Ukentlig beveger omsetningen seg rundt 3 millioner. Dagens omsetning hadde vært vanskelig å håndtere uten gode digitale løsninger utviklet i samarbeid med Gurusoft.


Behov for heldigitalisering

Samarbeidet mellom Gurusoft og Matcompaniet satte i gang selskapets tiltrengte og nødvendige heldigitalisering. Matcompaniet gikk fra å ikke ha bestillingsportal på nett til å ha alt digitalisert i deres nettbutikk. Tidligere benyttet Matcompaniet en statisk nettside, som kun fungerte som informasjonskilde. Selskapet hadde med andre ord produktinformasjonen på nett, mens alle bestillinger var manuelle.

Matcompaniet har de siste årene hatt en svært hyggelig vekstkurve og det måtte tas grep for å håndtere denne veksten. Tidsbruken knyttet til manuelle kundeordre var en viktig utfordring som måtte løses. Kunden sendte ordre som kunne lyde: «samme type oliven som sist». Mangelen på presisjonsnivå ved bestillingene var også en mulig feilkilde. Feilmarginen økte med større mengder arbeid, ettersom stadig flere bestillinger gjorde det mer og mer hektisk for de ansatte.
 

Mer presise ordre og redusert feilmargin

Etter at den nye nettbutikken er tatt i bruk har ordrene blitt mer presise og digitaliseringen har redusert feilmarginen og bidratt til tidsbesparelser i ordrebehandlingen. Matcompaniet skal nå videreutvikle systemet med fullintegrasjon mot ERP. Ordrene vil da ligge klare i systemet og bidra til at Matcompaniet vil spare mange arbeidstimer.

“Oppgraderingen er en del av en prosess for heldigitalisering og effektivisering for at vi kan vokse med reduserte voksesmerter.” - Christoffer Berve, prosjektleder i Matcompaniet. 

Matcompaniet sin heldigitalisering og effektivisering ble gjennomført ved hjelp av Gurusoft sin standard netthandelsløsning med dynamiske filter og avansert handlekurv. Valget om å benytte seg av Gurusoft sine tjenester ble tatt med bakgrunn i tidligere gjennomført arbeid. Matcompaniet fant liknende løsninger hos andre kunder av Gurusoft som de både likte og ønsket å ha selv. Arbeidet viste en kompetanse på feltet selskapet selv trengte hjelp til, samt en god kontroll på integreringsprosessen.

“Det tar lengre tid å finne opp kruttet på nytt enn å benytte seg av, og tilpasse løsninger andre har hatt suksess med.» - Christoffer Berve, prosjektleder i Matcompaniet.

Fra "steinaldernivå" til strømlinjeformet system

Matcompaniet og Gurusoft sitt samarbeid har fungert godt. Det er uomtvistelig mange utfordringer forbundet med å skulle bevege seg fra digitale løsninger på «steinaldernivå» til det strømlinjeformede og oppdaterte systemet som skulle utvikles. Prosessen underveis, både med valg av leverandør og samarbeidet med utviklerne har selvfølgelig vært tidkrevende. Når det er sagt må det tillegges at det for Matcompaniet oppleves som vel anvendt bruk av tid og interne ressurser for å komme i mål - avslutter Berve.

 

Sjekk ut Victoria sin nettbutikk på https://www.matcompaniet.no/

Lenker
Min side