Skip to main content
Til toppen

Hvordan kan du best forsikre rent drikkevann?Stortinget har nylig gått ut med klare direktiver om økt kontroll over drikkevannet, og oppfordrer aktører i samme leverandørkategori som Gurusoft til å samarbeide for mulige tiltak, nettopp for å forebygge hendelser som har preget det norske drikkevannet denne uken.


 

I dag reguleres det norske drikkevannet av landets kommuner. Det er de som har ansvar for å opprettholde riktige verdier, og ikke minst kvaliteten på vannet vårt. For å utføre dette arbeidet kreves omfattende prøveplaner av hele vannets verdikjede. Resultatene må følges tett opp, og må være lett tilgjengelige for ansvarlige myndighetspersoner.

Gurusoft har utviklet et dashboardpreget rapportsystem hvor kvalitetsdata trendes, og viser avvik fra drikkevannets forskrifter. Denne løsningen kan kan altså bistå i arbeidet for å forhindre uønskede utfall. Dette systemet vil være tilgjengelig for vannverkets fagpersonell, samt etatsjefer, ordførere og rådmenn. For å finne ut mer om hvordan Gurusofts programvare kan bidra til sikkert rent vann med gode verdier, klikk på knappen nedenfor.
Eksempel på Dashboard med bla labanalyser:


Lenker
Min side