Skip to main content
Til toppen

Start energibesparelsene i dag!

Gurusoft EOS
Veien til redusert forbruk

Kom i gang med markedets ledende system for energioppfølging, og oppnå umiddelbare resultater i form av redusert energiforbruk og energikostnader. Er du i tvil om energioppfølging passer din virksomhet ? Vi har samlet våre tips i en oversiktlig sjekkliste for å gjøre det litt enklere å komme i gang!

Hva får du i

Gurusoft EOS?

 

Det blir stadig viktigere med god oversikt over forbruk i bygg og eiendommer. Derfor er et godt energioppfølgingssystem helt essensielt. Gurusoft tilbyr bransjens beste energioppfølgingssystem når det gjelder brukervennlighet, fleksibilitet og skalerbarhet. Med Gurusoft EOS får man alt fra enkel oversikt over forbruk og reduserte kostnader, til avanserte analyser for å forstå årsaken til overforbruk og feil. Kontakt oss i dag for en prat om energioppfølging, og en uforpliktende gjennomgang av systemet.

 

Automatisk rapportering
Vi tilbyr markedets mest fleksible måte å rapportere på.
Energi- og miljøregnskap
Settes opp for ønsket periode.
Avviksberegning
Gir avvik i energiforbruk ut i fra budsjett/referanseår.
Elhub
Energidata direkte fra Elhub.
ET-kurve
Kan settes opp per bygg og/eller bygningsmasse.
Samsvarsgrafer
Viser forholdene mellom ulike energikilder per bygg, gjerne satt sammen med utetemperatur i samme periode
Tilgangskontroll
God løsning for roller og rettighetsstyring.


Automatisk logging
Sporing av alle verdier. Selv ved korrigering eller ny dataoverføring.
Automatiske beregninger
Genererer nye verdier basert på beregninger av innsamlede data.
DASHBOARD
Grafisk presentasjon av ønskede verdier.
STARTSIDER
All informasjon lett tilgjengelig.
VARSLING
Automatisk varsling ved overskridelser av definerte grenseverdier.
SIKKERHET
Norsk programvare og datalagring.
BRUKERVENNLIGHET
Det mest brukervennlige verktøyet for dokumentasjon, analyse og rapportering av data.
GARANTIER, SUPPORT OG OPPGRADERINGER
Slikt som forventes av virksomhetskritiske systemer.

Oversikt over forbruk

Energioppfølging

Med Gurusoft EOS kan man logge både time- og minuttintervaller som muliggjør nøyaktige analyser. Visninger for totalforbruk, graddagskorrigering, samsvarsgraf, og ET-kurver gir mulighet for nøyaktig og komplett energioppfølging. Gurusoft EOS tilrettelegger også for logging av andre typer verdier, som for eksempel vannforbruk og avfall.

Fakturamodul for leietakere

Forretningsløsning for automatisk fakturagrunnlag

Med Gurusoft fakturamodul kan man generere grunnlag for fakturering til leietakere. Målere kan fordeles med flere ulike fordelingsnøkler som defineres av brukeren. Brukeren har også mulighet til å definere ulike energikilder og formål, slik at disse kan rapporteres fordelt.


ELHUB

Din leverandør av
energidata fra Elhub

Data fra alle energimålere i Norge skal nå lagres i Elhub, og Gurusoft tilbyr nye og eksisterende kunder å motta disse dataene fra oss. Enten det gjelder EOS-systemer, rapportsystemer eller annet vil Gurusoft kunne fungere som din leverandør, med ansvar for formidling av verdier fra Elhub.

 

Miljø og enerskiregnskap

Oversikt over forbruk

Med oversikt over forbruk fra samtlige energikilder i virksomheten vil dette danne grunnlag for energi- og miljøregnskap. Er det ønskelig å få et totalt miljøregnskap kan også andre faktorer som bilbruk (drivstofforbruk, km-godtgjørelse, EL-bil), flyreiser og avfall legges til.

Ta kontakt med oss her

Hvorfor velge oss?

 

Gurusoft har oppnådd status som markedsledende aktør innen rapporteringssystemer som følge av en enkel årsak – dyktige ansatte som virkelig brenner for faget.

Fra vårt kontor i Sandefjord jobber vi iherdig med å dele fagkunnskap med våre kunder, og arbeider kontinuerlig med å videreutvikle våre systemer for å kunne imøtekomme morgendagens krav til rapportering.

Vi er opptatt av at alle som investerer i våre systemer for datainnsamling, rapportering, dokumentasjon og analyse skal spare både tid og penger.


Lenker
Min side