Skip to main content
Til toppen

FAGSPESIALISTER+DIGITALISERING = GURUSOFT
 

Gurusoft er en kunnskapsbedrift som begeistrer kunder med krav til forretningsbeslutninger uten store tekniske begrensninger. Vi har siden 1998 jobbet, tenkt, mestret og latt oss begeistre over de uendelige mulighetene som ligger i vår egen norske programvare, og latt oss motivere av målet om å utvikle produkter og tjenester som skal være ledende innenfor de bransjene vi satser.

Gurusoft har programvareløsninger som flytter kundenes eksisterende systemer ut i skyen og gir nye muligheter for konkurransekraft og samhandling i deres verdikjede. Men hva betyr egentlig dette?

Gode integrasjoner

  • Integrerer med bakenforliggende datasystemer i våre bransjer.
  • Synkroniserer data mellom Gurusofts programvare i skyen og bakenforliggende datasystemer som ERP- og scada-systemer.
  • Oppdaterer relevante data tilbake i bakenforliggende datasystemer.

Brukervennlighet

  • Brukergrensesnitt tilpasset våre kunders administratorer og brukere.
  • Plattform som gir selvbetjening for sluttbrukerne — våre kunders kunder.
  • Tett samarbeid med våre kunder i utviklingen, som gir gode og intuitive løsninger.

Sikkert lagret — i skyen

  • Leser ut, oversetter og lagrer data i våre programvareløsninger i skyen.
  • Sørger for at data vedlikeholdes i kun ett system.
  • Ivaretar høy sikkerhet gjennom en moderne og lagdelt skyarkitektur med de garantier, support og oppgraderinger som forventes av virksomhetskritiske løsninger.

VÅR VISJON  "Forretningsbeslutninger — uten tekniske begrensninger"

Lenker
Min side