Skip to main content
Til toppen
Espegard: Samkjørte nettbutikker for flere land


Espegard: Samkjørte nettbutikker for flere land

Espegard har med sine 35 år i ryggen utviklet seg til å bli et kjent varemerke i hele Skandinavia. De har utviklet nettbutikker i flere land, som alle tilbyr de beste produktene fra og for naturen.


 

Espegard legger med sine produkter til rette for friluftslivet, enten om det er utstyr til bålet eller utstyrt til å sitte på. Selskapet dekker et stort marked, hvilket skapte et behov for en bedre integrert webshop med deres ERP-systemer. Gjennom kontakter hadde Espegard hørt om Gurusofts kompetanse på området, og valget falt tilslutt på dem.

Hvorfor Gurusoft? 

Gurusoft presenterte Espegard for en løsning med enklere håndtering av inngående ordre og mindre manuell behandling, samtidig som de opprettholdt en god behandlingsoversikt. Løsningen ga også muligheter for gjenbruk av data i ulike kanaler, som var viktig for å samkjøre Espegards flere nettbutikker.
 

“Samarbeidet med Gurusoft fungerer bra og vi opplever Gurusoft som profesjonelle og dedikerte i forhold til oppgavene fra oss. De er også gode sparringspartnere med gode fagkunnskaper.” - Frode Holten, Økonomidirektør i Espegard. 

Veien videre 

Nettløsningene til Espegard er i dag så godt som ferdigutviklet i Norge, så fokuset videre vil ligge på utvikling i Europa. Av den grunn har Espegard som mål å etablere en webshop som fungerer for store deler av Europa, og her spiller gjenbruk av data en viktig rolle. Espegards plan er å bruke en del av dataene på andre merkevarer for å fremstille en tydeligere profil i ulike markeder. Bruken av Gurusofts tjenester skal hjelpe dem med å nå målet og gjennomføre planen.  
 

“I fremtiden ønsker vi å øke fokuset på digital markedsføring, og til det vil vi bruke tjenestene fra Gurusoft.” - Frode Holten, Økonomidirektør i Espegard. 

Se Espegard sin nettbutikk: https://www.espegard.no/

Lenker
Min side