EOS, Gurusoft er eksperter på energioptimalisering

LEDENDE ENERGIOPPFØLGING
EOS
Alle som benytter Gurusoft EOS spare penger gjennom redusert energi- og vannforbruk. Vi hjelper også våre kunder å forenkle, effektivisere og automatisere.

Gurusoft REPORT

RAPPORTER - ANALYSE - VARSLING
Report
Gurusoft Report er den ledende rapportløsningen for kommunalteknikk. Produktet er utviklet for økt lønnsomhet og inspirasjon i rapporteringsarbeidet.
Gurusoft Ecommerce, guruer på ehandel

Brukerforum

Målet er et levende og ledende Rapportsystem,
der brukerforumets mandat er å initiere og avdekke fremtidige behov og ønsker.

 
Statoil - kunde av Gurusoft
Rom Eiendom , kunde av Gurusoft REPORT
Nortura , kunda av Gurusoft REPORT
OSL , kunda av Gurusoft REPORT

Vann, Avløp & Renovasjon

Gurusoft leverer den ledende rapporteringsløsningen for vann, avløp og renovasjon. Produktet gjøre rapporteringsarbeidet inspirerende og lønnsomt gjennom forenkling og automatisering. Unikt med Gurusofts rapporteringsløsning er at vi har utviklet forretningsløsninger spesialtilpasset våre kunders arbeidsoppgaver.

EOS - Bygg & Eiendom

Gurusoft tilbyr markedets mest fleksible rapporteringsløsninger for bygg og eiendom. Systemet avdekker årsakene til unødig energiforbruk og energilekkasjer, samtidig som det holder kontroll på de ulike energikildenes forbruk. Gurusofts mål er at våre kunder skal spare både tid og penger gjennom bruk av vårt rapportsystem.

Industri

Gjennom våre integrasjonsmotorer innhentes og samles data fra alle aktuelle kilder for å sikre en helhetlig og automatisert verdikjede for våre kunder. Med høy fleksibilitet definerer vi enkelt bransjebehov for forenkling og automatisering; faste rapporter, avvik, driftsdata, produksjon, verdigenerering med mer.

Brukerforum

Brukerforumet er satt sammen av Gurusofts partnere og kunder, for å sikre en riktig utvikling av systemet. Brukerforumet handler om å presentere data fra Gurusofts rapportløsninger på ulike former, som gjør det enklere for flere å benytte informasjonen. Målet er å holde på et levende og ledende rapportsystem!

Banner for å linke kunder over til Report kunnskapsportal. www.gurusoftreport.no

LEDENDE ENERGIOPPFØLGING

EOS

Alle som benytter Gurusoft EOS sparer penger gjennom redusert energi- og vannforbruk. Vi hjelper også våre kunder å forenkle, effektivisere og automatisere.

NOEN KUNDER

Besøkt vår nettportal – Gurusoftreport.no

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV