Skip to main content
Til toppen

Noen kunder som benytter data fra IoT-sensorer

Hvorfor IoT2Report?

Vi sørger for at organisasjonen får fult utbytte av IoT sensorteknologi i digitaliseringsarbeidet. Teknologien gjør det gjør det kostnadseffektivt og sikkert å innhente mer viktig data som kan benyttes for bedre drift og ressursbruk. Gurusoft Report gjør data fra IoT sensorer og andre kilder tilgjengelig i en og samme løsning, slik at man enkelt kan nyttegjøre seg av dette.

Dataen kan blant annet benyttes i våre løsninger for automatisk myndighetsrapportering. I tillegg til rapportering kan Gurusoft Report IoT benytte enkeltmålinger til å gi merverdi. Som for eksempel utveksling av fakturagrunnlag med tjenesteleverandører, og varslinger til driftspersonell og andre interessenter når det oppdages avvik på innkommende målerdata.

Åpner for samlet rapportering på data fra radio-baserte sensornettverk - som LoRa og Narrowband

Integrasjon med eksisterende IoT-nettverk via MQTT

Soneinndelt analyse av målerdata for å finne kilder til vanntap/ vannlekkasje

Periodisert analyse av data for å finne trender i forbruk

Vann- og strømmålerdata som grunnlag for avregning


Gurusoft sin modul varighetskurver vil lett gi oversikt over at de hygieniske barrierene er inntakt.

Avdekker overløp med IoT-data

Horten kommune har startet prosessen med å koble avløpsnettet til internett ved bruk Gurusofts IoT2Report. I et innslag på NRK Nyhetsmorgen blir deres innovasjonstiltak ved bruk av Gurusoft Report og IoT-teknologi diskutert. De kan blant annet tatt det i bruk for automatisk varsling om overløp i kommunale avløpskummer.

Les mer om deres løsning og innslaget her


Lenker
Min side