Skip to main content
Til toppen
Datainnsamling med IoT
Datainnsamling med IoT Gurusoft har utviklet IoT2Report for innhenting av data fra IoT-sensorer. Løsningen sørger for effektive og sikre integrasjoner mot alle IoT-nettverk, slik at dataen kan brukes i innovative og kostnadsbesparende løsninger.

Noen kunder som benytter

data fra IoT-sensorer

Hvorfor IoT2Report?

Vi sørger for at organisasjonen får fult utbytte av IoT sensorteknologi i digitaliseringsarbeidet. Teknologien gjør det gjør det kostnadseffektivt og sikkert å innhente mer viktig data som kan benyttes for bedre drift og ressursbruk. Gurusoft Report gjør data fra IoT sensorer og andre kilder tilgjengelig i en og samme løsning, slik at man enkelt kan nyttegjøre seg av dette.

Dataen kan blant annet benyttes i våre løsninger for automatisk myndighetsrapportering. I tillegg til rapportering kan Gurusoft Report IoT benytte enkeltmålinger til å gi merverdi. Som for eksempel utveksling av fakturagrunnlag med tjenesteleverandører, og varslinger til driftspersonell og andre interessenter når det oppdages avvik på innkommende målerdata.

 

  • Åpner for samlet rapportering på data fra radio-baserte sensornettverk - som LoRa og Narrowband
  • Integrasjon med eksisterende IoT-nettverk via MQTT
  • Soneinndelt analyse av målerdata for å finne kilder til vanntap/ vannlekkasje
  • Periodisert analyse av data for å finne trender i forbruk
  • Vann- og strømmålerdata som grunnlag for avregning

Avdekker overløp med IoT-data

Horten kommune har startet prosessen med å koble avløpsnettet til internett ved bruk Gurusofts IoT2Report. I et innslag på NRK Nyhetsmorgen blir deres innovasjonstiltak ved bruk av Gurusoft Report og IoT-teknologi diskutert. De kan blant annet tatt det i bruk for automatisk varsling om overløp i kommunale avløpskummer.

Les mer om deres løsning og innslaget her

Lenker
Min side