Grafiske presentasjoner fra Gurusoft

Startsider – det grafiske laget – er et utgangspunkt hvor man enkelt og visuelt kan nå ulik type informasjon. Informasjonen er tilpasset brukers behov og det er mulig å knytte sammen informasjon fra ulike kilder som trengs og ses i sammenheng.

Startsider gir rask tilgang til dagelig informasjon, både grafisk og tabellarisk, på en enkel måte. Valgfriheten er stor når det gjelder å fremvise ønsket informasjon gjennom Startsider. I dag foreligger det flere modeller, som kan anvendes hos alle brukere av Gurusofts løsninger. Informasjon vises på en enkel måte og er interessant for å raskt kunne treffe avgjørelser til forbedrende tiltak. Vi får mange positive tilbakemeldinger fra kunder som benytter seg av dette.

En tilpasset startside:

Vann, avløp og renovasjon

Startsider kan vise:

 • Tidsoppløslighet på sekund, minutt, time, døgn og rapportering på time, døgn, 24 t, uke, måned, år
 • Varighetskurve, f.eks. overskridelsesfrekvens for en tidsserievariabel
 • Lab-analyser
 • Offentlig rapportering; KOSTRA og MATS
 • Slamdeklarasjon
 • Vanntapsanalyse
 • Energidata – Bedre Vann
 • Aktiv kartvisning av overskridelser
 • m.m.

Les mer om de ulike modulene Startsider kan vise på www.reportshop.no.

Bygg og eiendom

Startsider kan vise:

 • Alle grunnleggende data om bygg, som m2, pris på energikildene, CO2 verdier pr energikilde, etc.
 • ET-kurver pr. bygg/bygningsmasse
 • Samsvarsgrafer som viser forholdene mellom ulike energikilder pr. bygg, gjerne sett sammen med utetemperatur i samme periode.
 • Avvik i energiforbruk ut i fra budsjett.
 • Energi- og miljøregnskap for ønsket periode.
 • Aktiv kartvisning av overskridelser
 • BILLBOARDS – rullerende nøkkeltallsvisninger
 • Fakturamodul / leietakeravregning
 • Budsjett
 • m.m.

Les mer om de ulike modulene Startsider kan vise på www.reportshop.no.

Industri

Startsider kan vise:

 • Startsider: Ett klikk til kritiske nøkkeltall – grafisk og tabellarisk
 • BILLBOARDS – rullerende nøkkeltallsvisninger
 • Lab-analyser
 • Produksjonsdata vs materialforbruk og kostnader
 • Energioversikt og -regnskap
 • m.m.

Les mer om de ulike modulene Startsider kan vise på www.reportshop.no.