OM GURUSOFT

Vår forretningsidé og misjon er å levere produkter og tjenester som forenkler og automatiserer hverdagen for våre kunder og samarbeidspartnere.

Gurusoft AS utvikler programvareløsninger i nettskyen. Vi integrerer med bakenforliggende systemer og sørger for digitalisering av våre kunders verdikjede der eksterne brukere får tilgang til informasjon og funksjoner som i dag kun er tilgjengelig i interne systemer. Vi snakker her digitalisering og selvbetjening gjennom automatisering og integrasjoner.

Gurusoft, 991543732, ble etablert i 2007 og er i dag 20 ansatte. Gurusoft er eid av gründerne som alle jobber i selskapet. Vårt hovedkontoret ligger på Torp-IT, Sandefjord. Vi har avdelinger på vestlandet og Oslo regionen og vi dekker hele Norge og deler av Skandinavia gjennom vårt partnernettverk/forhandlere.

VÅRE VERDIER
Vår grunnfilosofi og våre verdier beskriver Gurusoft på vårt beste. De skal ligge i “ryggmargen” for hvordan vi skal samarbeide, møte utfordringer, utvikle forretningsrelasjoner og styrke vår konkurransekraft. ”Reisen er viktigere enn målet” signaliserer at vi har en langsiktighet i alt vi gjør med Gurusoft. Vi tenker som idrettsutøvere og fokuserer på de daglige oppgavene. Vårt fokus er å bygge en treningskultur der vi forsøker å gjøre ting litt bedre i dag enn i går.

Langsiktig og lønnsomt samarbeid

 • Gurusofts arbeid i alle forretningsrelasjoner skal preges av langsiktige og lønnsomme prioriteringer.
 • Vi har klare og ambisiøse mål med alle møter, oppgaver og prosjekter.
 • Vi holder oss til avtalte planer og tilstreber at tids- og kostnadsplaner overholdes.
 • Vi viser handlekraft og er lojale mot beslutninger.

Lidenskap og innovasjon

 • Vi brenner for vårt fag, våre produkter og suksess for våre kunder.
 • Vi lar ideer flyte fritt. Ingen demmer opp for dem.
 • Vi skal være guruer innenfor våre fagfelt.

Tett på – med respekt

 • Vi kommuniserer åpent og direkte, og har ingen skjult agenda.
 • Vi har respekt for andres tid.
 • Vi setter pris på ulik personlighet og kompetanse.
 • Vi lytter aktivt, tar i mot og gir konstruktive tilbakemeldinger.

LEDERGRUPPEN

Vi har dedikerte guruer, med unik sammensetning av kompetanse og erfaring. Dette skaper forretning for alle parter som jobber med Gurusoft.

Helge Krossøy

Helge Krossøy

daglig leder

M: 918 49 974
helge@gurusoft.no

Hilde Strøm Larsen

Hilde Strøm Larsen

leder Prosjekt- og supportavdelingen

M: 90 73 28 95
hilde@gurusoft.no

Espen Jensen

Espen Jensen

salgs- og markedssjef

M: 909 14 805
espen@gurusoft.no

 Trygve Larsen

Trygve Larsen

arbeidende styreformann

M: 93 42 47 95
trygve@gurusoft.no

Atle Holmer Markussen

Atle Holmer Markussen

produktsjef Gurusoft Report

M: 92 49 76 68
atle@gurusoft.no

 Trygve Storrønningen

Trygve Storrønningen

Produktsjef Gurusoft Ecommerce og Visma-Guru

M: 481 86 575
ts@gurusoft.no