OM GURUSOFT

Vår forretningsidé og misjon er å utvikle produkter og tjenester som forenkler og automatiserer hverdagen for våre kunder og samarbeidspartnere.

Gurusoft AS utvikler programvareløsninger i nettskyen. Vi integrerer med bakenforliggende systemer og sørger for digitalisering av våre kunders verdikjede der eksterne brukere får tilgang til informasjon og funksjoner som i dag kun er tilgjengelig i interne systemer. Vi snakker her digitalisering og selvbetjening gjennom automatisering og integrasjoner.

Gurusoft ble etablert i 2007 og er i dag 20 ansatte. Gurusoft er eid av gründerne som alle jobber i selskapet. Vårt hovedkontoret ligger på Torp-IT, Sandefjord. Vi har avdelinger på vestlandet og Oslo regionen og vi dekker hele Norge og deler av Skandinavia gjennom vårt partnernettverk/forhandlere.

VÅRE VERDIER
Vår grunnfilosofi og våre verdier beskriver Gurusoft på vårt beste. De skal ligge i “ryggmargen” for hvordan vi skal samarbeide, møte utfordringer, utvikle forretningsrelasjoner og styrke vår konkurransekraft. ”Reisen er viktigere enn målet” signaliserer at vi har en langsiktighet i alt vi gjør med Gurusoft. Vi tenker som idrettsutøvere og fokuserer på de daglige oppgavene. Vårt fokus er å bygge en treningskultur der vi forsøker å gjøre ting litt bedre i dag enn i går.

Langsiktig og lønnsomt samarbeid

 • Gurusofts arbeid i alle forretningsrelasjoner skal preges av langsiktige og lønnsomme prioriteringer.
 • Vi har klare og ambisiøse mål med alle møter, oppgaver og prosjekter.
 • Vi holder oss til avtalte planer og tilstreber at tids- og kostnadsplaner overholdes.
 • Vi viser handlekraft og er lojale mot beslutninger.

Lidenskap og innovasjon

 • Vi brenner for vårt fag, våre produkter og suksess for våre kunder.
 • Vi lar ideer flyte fritt. Ingen demmer opp for dem.
 • Vi skal være guruer innenfor våre fagfelt.

Tett på – med respekt

 • Vi kommuniserer åpent og direkte, og har ingen skjult agenda.
 • Vi har respekt for andres tid.
 • Vi setter pris på ulik personlighet og kompetanse.
 • Vi lytter aktivt, tar i mot og gir konstruktive tilbakemeldinger.

Vårt organisasjons nr er: 991543732

LEDERGRUPPEN

Vi har dedikerte guruer, med unik sammensetning av kompetanse og erfaring. Dette skaper forretning for alle parter som jobber med Gurusoft.

Helge Krossøy

Helge Krossøy

daglig leder

M: 918 49 974
helge@gurusoft.no

Hilde Strøm Larsen

Hilde Strøm Larsen

leder Prosjekt- og supportavdelingen

M: 90 73 28 95
hilde@gurusoft.no

Espen Jensen

Espen Jensen

salgs- og markedsleder

M: 909 14 805
espen@gurusoft.no

 Trygve Larsen

Trygve Larsen

arbeidende styreformann

M: 93 42 47 95
trygve@gurusoft.no

Atle Holmer Markussen

Atle Holmer Markussen

produktsjef Gurusoft Report

M: 92 49 76 68
atle@gurusoft.no

 Trygve Storrønningen

Trygve Storrønningen

Produktsjef Gurusoft Ecommerce og Visma-Guru

M: 481 86 575
ts@gurusoft.no