Gurusoft Report
Kommunalteknikk
Rapportsystem
Renovasjon

Forretningsløsningen Gurusoft Report VA ivaretar de krav
som stilles til et profesjonelt rapporteringssystem, og er
utviklet for å forenkle og automatisere kundens hverdag.