BRUKERFORUM

Onsdag 13. – torsdag 14. september 2017

«Målet er et levende og ledende Rapportsystem, hvor utviklingen skal være brukerdrevet og ikke teknologidrevet. Brukerforumets mandat er dermed å initiere og avdekke fremtidige behov og ønsker!»