Gurusoft støtter iCare og Norges Blindeforbund.

I verdens fattigste land finnes ikke NAV og andre hjelpeordninger, og da kan det å miste synet være en katastrofe. Synstapet fører ofte til at barn og voksne mister skoleplassen, jobben, og dermed inntekten til familien.
iCare er et prosjekt fra Norges Blindeforbund og Gurusoft bidrar til at 30 personer får synet tilbake i 2018.

Les mer her