VI KAN
BRANSJER

Gurusoft har utviklet spisskompetanse og
bransjeløsninger innenfor utvalgte segmenter
der profesjonelle e-handelsløsninger har blitt
en viktig del av verdikjeden.