Skip to main content
Til toppen

2-5 MIN LESETID


 

 

Forretningside og forretningsstrategi

En forretningside og en forretningsstrategi er to sentrale begreper innenfor virksomhetsstyring og planlegging.

En forretningside er en kort, generell beskrivelse av hva en virksomhet handler om og hva den ønsker å oppnå.  Den forteller grunnleggende om hva virksomheten gjør, hvorfor den gjør det, og hvordan den skal være nyttig for kundene. En god forretningside skal være enkel å forstå, inspirerende og hjelpe virksomheten med å skille seg ut og nå sine mål. Det er vanligvis det første steget når man starter en virksomhet og gir retning for videre planlegging.

Forretningsstrategi derimot handler om hvordan en virksomhet planlegger å oppnå sine langsiktige mål. Det innebærer å finne ut hvordan virksomheten skal passe inn i markedet, konkurrere med andre, bruke ressursene sine riktig, og tjene nok penger til å vokse og blir det vi kaller "konkurransedyktig".

I tillegg til den overordnede strategien kan en virksomhet også lage mindre strategier for spesifikke områder, som for eksempel hvordan de skal markedsføre seg, hvordan de skal drive virksomheten sin, og hvordan de skal håndtere økonomien. En god forretningsstrategi gir retning, hjelper til med å bestemme hva som er viktigst, og gir en plan å følge for å oppnå suksess.

 

 

Hvorfor er det viktig å fokusere på dette tidlig i en strategiprosess?

Samlet sett gir tidlig fokus på forretningside og forretningsstrategi et solid grunnlag for å bygge godt nok underlag for å prioritere retning, ressurser, og økt sjanse for langsiktig suksess. Det er derfor en kritisk del av strategiprosessen som legger føring for hvordan du bygger en suksessfull bedrift videre. Dette om det er en nystartet eller en eksisterende som skal starte med netthandel og eBusiness.

 

 
Hvilket fokus har vi i denne forelesningen til Masterstudentene

 

Vi har startet opp Masterclass med en introduksjon til ehandel, eBusiness og digital strategi.

I del 2 går fokuset over på forretningsmodeller og forretningsplaner, og hvordan du kan bygge et solid grunnlag for å lykkes med din forretningside. Vi ser at studenter i tidligere år har ofte store hull i sine planer, og kanskje en forretnignside som ikke er gjennomførbar. Dette gjøre hele prosessen tung, og vi kan med verktøy raskt utfordre både KPIer, svakheter og trussler med ide og plan.

Så når vi snakker om forretningsstrategi, inkluderer dette en bred rekke temaer, som strategi, e-handel, betalingsmetoder, og mange andre begreper som ofte kan virke kompliserte. Vi vil bryte det ned og gi en klar forståelse av hva disse begrepene innebærer.

Uansett om du er i ferd med å starte en ny bedrift eller allerede er etablert, er det viktig å forstå forretningsmodellen din grundig. Dette kan inkludere spørsmål som hva som gjør din forretningside unik, hvordan du planlegger å tjene penger, og hvilke systemer du trenger for å støtte din virksomhet.

Hvis du er en nyoppstartet bedrift og skal fokusere på netthandel, stilles det spesifikke krav til hvordan du opererer og hvilke teknologiske verktøy du bør bruke. Du må også vurdere hvilket marked du ønsker å betjene, hva slags produkter eller tjenester du vil tilby, og hvordan du kan på enkleste mulig måte får flere kunder, og selge mer.

Når eksisterende bedrifter utvider til nettbasert virksomhet, er det viktig å forstå overgangsprosessen. Dette inkluderer diskusjoner om markedsstrategier, synlighet i markedet, ivareta ulike kunders behov ut fra forhold som nye, avtalekunder og større bedrifter og kjeder. Det er med andre ord viktig å forstå dine kundegrupper og hva som er viktig for dem. Dette kan inkludere spørsmål som hvordan du kan tilby verdi, hvordan du segmenterer kunder og følger de opp på riktig måte, og hvordan du kan forbedre dine produkter eller tjenester for å møte eksisterende og nye krav.

Forretningsmodellen og forretningsplanen er avgjørende for din netthandelssuksess. Vi vil i derfor gå i dybden med disse temaene i dag og hjelpe studenten

 

 

 

Hvor starter du?  4 verktøy og analyser som bør brukes for å bygge en god forretningsplan

  1. SWOT-analyse: Mange undervurderer styrken i en SWOT-analyse. En verktøy som kan brukes i alle vurderinger rundt din virksomhets utvikling. SWOT-analyse gir deg en oversikt over din virksomhets interne styrker og svakheter, samt eksterne muligheter og trusler. Dette er nyttig for å forstå din nåværende posisjon og hvordan du kan utvikle en strategi som utnytter dine sterke sider og håndterer utfordringene. Hensikten er at du skal få en helhetlig forståelse som gir deg et beslutningsunderlag for hva du skal starte med i videre arbeid rundt din netthandelsvirksomhet.
  2. PESTEL-analyse: PESTEL står for Politiske, Økonomiske, Sosiale, Teknologiske, Miljømessige og Lovmessige faktorer. Denne analysen hjelper deg med å forstå de bredere makroøkonomiske og samfunnsmessige forholdene som kan påvirke din forretningsplan. Det gir deg innsikt i potensielle risikoer og muligheter som kan komme fra endringer i omgivelsene. Her ser vi tydelig tegn på hvordan forhold som miljø, pandemi, krig, inflasjon, strømpriser og så videre påvirker et marked og konkurransesituasjon. Du må sette opp ulike senarioer på hvordan fremtiden vil bli, og prøve ut hvilken tiltak du gjør i ulike utfall. Da er du bedre forberedt på svingningene.
  3. Markedsanalyse: En grundig markedsanalyse er avgjørende. Dette inkluderer segmentering av målgruppen din, analyse av konkurrenter, kartlegging av markedsandeler, vurdering av trender og kundeadferd, samt vurdering av potensielle vekstmuligheter. Oppsummert, kjenn ditt marked!
  4. Finansiell analyse: Du må vite hva du skal bruke penger på, hva ting koster og hvorfor. Dette inkluderer utarbeidelse av finansielle prognoser, budsjetter, kostnadsanalyser, markedsbudsjetter og lignende. Du vil også vurdere kapitalbehovet, inntektsprognoser, lønnsomhet og investeringsavkastning for å sikre at din forretningsplan er økonomisk bærekraftig. Det er også lønnsomt å sette et 3 års perspektiv på hvor inntekter og utgifter kommer fra, slik at du har noe å strekke deg etter.
     

Det er avgjørende at disse verktøy og analyser brukes sammen for å lage en helhetlig forretningsplan som dekker alle aspekter av virksomheten din. De hjelper deg med å identifisere potensielle utfordringer, muligheter og strategier for å oppnå dine mål. Husk at en god forretningsplan er et levende dokument som bør revideres jevnlig for å holde tritt med endringer i markedet og din virksomhetsutvikling. Lykke til!

 

 Andre bloggposter du kanskje vil lese?Lenker
Min side